જીંદગીને શ્રેષ્ઠ રીતે જીવવી હોય તો તમે જે શ્રેષ્ઠ કરી શકો છો તે કરો

દુનિયામાં કોઇ કામ તુચ્છ નથી. કોઇ પણ કામ આપણી વ્યક્તિગત કાબેલીયત બતાવવાની, કંઇક નવું સર્જન કરવાની કે આપણી ભીતર છુપાયેલી શક્તિઓને બહાર લાવવાની આપણને એક તક આપે છે. આપણે દરેક કામ લગનથી, ધગશથી, તેમાં ઓતપ્રોત થઇને, જોશપૂર્વક તથા સર્વશ્રેષ્ઠ રીતે કરવું જોઇએ. આમ કરવાથી આપણું કામ બીજાને માટે પ્રેરણાત્મક બનશે, એટલું જ નહીં પણ આજુબાજુની દુનિયામાં પણ તે ફેરફારો લાવી દેશે. આપણને ગમતું કામ કરીએ અને એટલી કાબેલીયત બતાવશું એટલે લોકોએ નોંધ લેવી જ પડશે.

( From The Secret Letters of the Monk who sold his Ferrari )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s