આવું પણ હોઇ શકે

જ્યારે આપણે કોઇની સાથે દલીલમાં ઉતરીએ છીએ ત્યારે તે વ્યક્તિને ખોટો સાબિત કરવો જરૂરી નથી હોતો, પણ ચર્ચા દરમ્યાન આપણી વાત સાચી સાબિત કરવાને બદલે આપણે સામેના વ્યક્તિને ખોટો સાબિત કરવા એ હદે પ્રયત્ન કરતા હોઇએ છીએ કે મૂળ વાત તો ભુલાઇ જ જતી હોય છે અને સામેની વ્યક્તિ પણ પોતાની વાત સાચી સાબિત કરવા એ હદ સુધી વલખાં મારતી હોય છે કે આખી વાત જ બીજા ટ્રેક પર જતી રહેતી હોય છે. આ તો હમણાં જ એક આવી ચર્ચાનો સાક્ષી બન્યો એટલે શેર કરવાનું મન થયું

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s